+420 737 275 399
V Rovinách 396/107, Praha 4, 140 00
Po - Pá: 8.00 – 18.00

Reklamace

Klient je oprávněn reklamovat poskytnuté Realitní služby, pokud mu tyto nebyly poskytnuty řádně, a to písemně na adresu sídla Realitní kanceláře nebo prostřednictvím e-mailu na adresu admin@mateda.cz. Případná reklamace klienta musí obsahovat specifikaci reklamované Realitní služby a popis tvrzených nedostatků. Realitní kancelář je povinna reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů a o výsledku reklamačního řízení vyrozumět klienta buď prostřednictvím e-mailové adresy klienta, nebo zasláním informací o vyřízení reklamace na adresu klienta, je-li Realitní kanceláři známa. Práva a povinnosti klienta a Realitní kanceláře v rámci reklamace poskytnutých služeb se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Pro klienty, kteří nejsou spotřebiteli dle § 419 Občanského zákoníku, se ustanovení o reklamaci vymezené v tomto článku neaplikují.